Loncom është pjesë e tregut Kosovar qe nga viti 1998 si kompani qe meret me tregtimin me shumicë dhe pakicë të pompave të ujit , hidroforëve , aksesoreve dhe te gjitha materialeve tjera përcjellëse për pompat e ujit.

Synimi kryesor i kompanise është të rrisim shitjen e produkteve kualitative në tregun vendorë dhe atë fqinjësor.

Vizioni i kompanisë është ta bejmë te njohur botërisht tregun Kosovarë dhe vendin tonë për profesionalitet dhe efikasitet në shitje dhe shërbim pas shitjes .